Nye indlæg

Naturforvaltningsplan for ulven er det vigtigste redskab til succes

12-04-2013

Jens Muff (Naturplan) og Mark Desholm (Århus Universitet) holdt foredrag i Them i går om ulven. Deres konklusioner var klare: Hvis ulven skal blive en succes, er det nødvendigt med en gennemtænkt naturforvaltningsplan, og det haster.

 

Mark Desholm og Jens Muff holdt et velbesøgt og informativt foredrag om ulven på Toftebjerg Medborgerhus.

Ulvens genkomst er ikke problemfri – først og fremmest fordi, at vi mennesker er nødet til at ændre adfærd. Begge fagfolk slog fast, at den seneste tids debat har været præget af myter og misforståelser. Der er brug for oplysning, hvis debatten ikke skal blive til skyttegravskrig. Jens Muff fortalte om de mange historiske myter, der er bundet til dyret. Mark Desholm fortalte om ulvens status i dag, dens adfærd og den aktuelle videnskab.

Ulven er ikke farlig for mennesker
Siden 1820 har der ikke været drab på mennesker af ulve i Skandinavien, og i de sidste 50 år er kun et kendt tilfælde i Nordamerika (en bestand på 150.000 ulve). Det skandinaviske ulvedrab blev begået af en ulv, man havde forsøgt at gøre tam, og mange af de tidligere ulykker var afledt af rabies, som i dag er udryddet i det meste af Europa. I hovedtræk er der to strategier for at undgå at ulven bliver farlig for mennesker. For det første må man under ingen omstændigheder fodre ulve, da det kan medvirke at dyrene mister deres naturlige frygt for mennesker. For det andet skal myndighederne have en plan for at aflive ulve, som opfører sig unaturligt og opsøgende overfor mennesker.

Ulvens genkomst er naturlig
Selvom man afventer DNA-testningerne fra indsamlet salv, blod og lort fra dyrene, er fagfolkene enige: Den ulv, der er observeret og fotograferet med held er et individ. Ved sammenligninger på pelstegninger, kan man med stor sandsynlighed afgøre at fotograferierne fra Lem, Harrild Hede og Ryde er det samme dyr. At dyret er observeret i et stort område i midt- og vestjylland kan sandsynliggøre, at der er tale om et individ som er ude for at duftmarkere i håb om, at flere dyr kommer i nærheden. Mark Desholm er ekspert i dyrs bevægelsesmønstre, herunder også migration og udbredelse. Med ulvens evne til at tilbagelægge store distancer, har han længe ventet på at de første ulve ville indvandre fra Danmark. På sigt kan der udvikle sig en sund bestand i Danmark, især hvis den koordineres i forhold til den tyske bestand, ikke mindst for at have den nødvendige udveksling af gener i en relativt lille dansk bestand. Rygtet om udsatte ulve afviste begge, under henvisning til DNA-resultaterne fra den døde ulv i Thy, men ingen af de to ville heller ikke verificere ulverygterne fra Sønderjylland og Djursland. Netop spørgsmålet om genfornyelse og bestandsstørrelse skal også indgå i den nye forvaltningsplan – i sidste ende et politisk spørgsmål, fastslog de to.


Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

Alt indhold er omfattet af copyright. Hvis du ønsker at bruge billeder eller tekst fra hjemmesiden, så kontakt tumpekraft@hotmail.com ©
Copyright 62 Nord v/ Lars Nyhuus Henriksen | CVR: 31435528 | Søndervang 17, Vrads, 8654 Bryrup - Danmark | Tlf.: +45 285 90 900 | tumpekraft@hotmail.com